Odpovedať: Moja výroba elektriny cez fotovoltiku v roku 2024

  • Peter Ondráš

    Člen
    7. júna 2024 o 16:01

    V máji vyrobené 1,4 MW, zúčtovacie obdobie mám 7/2023-6/2024, už naisto naplním kapacitu virtuálnej batérie (6 MW u SSE, k 31.5.2024 mám podľa dát zo SSD 5,44 MW vo virtuálke).

    Vďaka tomu a nízkej cene za distribúciu sa neobmedzujem pri nabíjaní áut len na slnko, ale idem kedykoľvek.