Odpovedať: Nové nabíjačky v Záhorskej Bystrici (Bratislava)