Odpovedať: Vytvorenie verejného nabíjacieho miesta – Doma.