Odpovedať: Dojazd ID.Buzz v zime

  • Michal Chabada

    Administrátor
    28. decembra 2023 o 18:50

    33% podľa plánovača vs 15% realita v cieli. Po Trnavu rýchlosť 110 km/hod a následne 120 km/hod po diaľnici až do Žiliny