Odpovedať: Degradácia batérie spôsobená vekom batérie