Odpovedať: Budovanie nabíjačiek v spoločných garážach bytovky